วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร และนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ประจำปี ๒๕๖๑ (ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรมไหลกะจู้ ) โดยมีท่านคำพูน ตุไพทูน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ท่านบุญยู้ ทำมะวงค์ เจ้านครไกสอนพรมวิหาร กงศุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำแขวงสะหวันนะเขต ณ ห้องว่าการปกครอง นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here