วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here