๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินรี) ณ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here