๒๗ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here