๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี
ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการเดินทางไปร่วมงานของประชาชนทั้งสองประเทศในการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองภูผาเทิบชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here