๑๖ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัย?มิสเตอร์เตือนภัย?
ระดับชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here