สร้างลูกระนาด

ร้องเรียน-ร้องทุกข์สร้างลูกระนาด
chantawan asked 7 เดือน ago

1.ขอความอนุเคราะห์ สร้างลูกระนาด(สันชะลอความเร็ว)เพื่อชะลอความเร็ว ภายในบริเวณ ซ.มโนรมย์ ซอย4 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร           เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นถนนลาดลงเนินยาว ระยะทางประมาณ 350 เมตร เป็นแหล่งชุมชน เขตบ้านพักอาศัย และยานพาหนะสัญจรไปมาด้วยความเร็ว ทำให้ผู้ร้องเกรงว่าอาจเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรได้ จึงประสงค์ให้มีการสร้างลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็ว จำนวน 3 ลูก หรือตามแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาตามสมควร 2.ป้ายเตือนลดความเร็ว เพื่อเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความ ระมัดระวัง หรือลดความเร็วซึ่งอาจทําให้เกิดอันตราย