มลภาวะ

ตนของชุมชน asked 2 เดือน ago

ขณะนี้ ชุมชนอนุรักษ์บำรุง2 ถนนสำราญชายโขงใต้ ประสบปัญหาฝุ่นละอองเพราะรถขนส่งก้อนหินเพื่อนำมาทำเขื่อนแม่น้ำโขง ซึ่งผู้คนในชุมชนต้องเผชิญกับฝุ่นละอองทุกวัน ทำใหมีผู้ป่วยทางมลภาวะทั้งเด้กไปจนถึงผู้สูงอายุ ทางผู้ประกอบการไม่มีวิธิการแก้ไขให้ชุมชน อยากให้ทางเทสบาลส่งเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ควบคุมดุแลมลภาวะของชุมชน